EUDONORGAN

 

               

 

 
   
Poltransplant 
Aktualności 
EUDONORGAN 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2018 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 2018 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Konkursy Ofert (do 1.2.14 r.) 
Kontakt 

     

 

Komisja Europejska wspiera działania dotyczące pobierania i przeszczepiania narządów, m.in. poprzez realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

EUDONORGAN [ang. Training and Social Awareness for Increasing Organ Donation in the European Union and Neighbouring countries]

 

Program ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej na temat donoacji narzadów pośród uczestników projektu z krajów Unii Europejskiej i krajów sąsiednich.

 

14 września br. w Warszawie odbędzie się jedno z sześciu zaplanowanych szkoleń w ramach projektu EUDONORGAN. Wezmą w nim udział przedstawiciele organizacji transplantacyjnych z Polski, Czech, Litwy, Łotwy i Słowacji oraz eksperci międzynarodowi. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla personelu medycznego jak również dla osób propagujących idee donacji i transplantacji.


Strona internetowa projektu: http://eudonorgan.eu/


 

 
 

Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"