POLTRANSPLANT 

 

Dobór 2006 
CRNDS 2006 
KLBPU 2006 
Konkursy Ofert 2007 
Konkursy Ofert 2008 
Konkursy Ofert 2009 
Konkursy Ofert 2010 
Konkursy Ofert 2011 
Konkursy Ofert 2012 
Konkursy Ofert 2013 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2020 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

Lp. 

Nazwa zakładu opieki zdrowotnej

Liczba doborów par dawca - biorca

1

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z  KBDS we Wrocławiu

40

2

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

25

3

NZOZ MEDiGEN w Warszawie

45

4

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie 

8

5

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiej AM w Katowicach

10

 

RAZEM

128

 

    * Usługa obejmuje koszty badania antygenów zgodności tkankowej biorcy przeszczepu oraz dawca.

    Maksymalna kwota ryczałtu na dobranie pary dawca - biorca - 20.000 zł.

    Zwrot środków finansowych wg. realnie poniesionych kosztów doboru i przedstawionych faktur.

    Procedura doboru musi być uzgadniana ze zlecającym poszukiwania ośrodkiem transplantacyjnym.

 

 

 


Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"