Biuletyn 2009

 

 

 

        

Biuletyn Informacyjny 2019 
Ulotki 
Archiwum Biuletynów 
Biuletyn Informacyjny 2018 
Biuletyn Informacyjny 2017 
Biuletyn 2016 
Biuletyn 2015 
Biuletyn 2014 
Biuletyn 2013 
Biuletyn 2012 
Biuletyn 2011 
Biuletyn 2010 
Biuletyn 2009 
Biuletyn 2008 
Biuletyn 2007 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2020 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

   

Artykuły do pobrania w formacie PDF

Biuletyn do pobrania:

BIULETYN 2009


Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

Wstęp - J. Wałaszewski Zmarli dawcy narządów - Terminologia - J. Czerwiński Pobieraniei przeszczepianie narządów w Polsce w 2008 r.
K. Antoszkiewicz, J. Czerwiński, P. Malanowski Krajowa lista osób oczekujących na przeszczepienie narządów
D. Lewandowska, D. Stryjecka-Rowińska, J. Czerwiński, P. Malanowski, J. Przygoda, M. Hermanowicz, R. Hatliński, J. Marcinkowska Rejestr żywych dawców - J. Marcinkowska, P. Malanowski Krajowy rejestr przeszczepień - A. Pszenny, J. Czerwiński, Przeszczepianie kończyny górnej. Kryteria biorcy i dawcy przeszczepu - A. Chełmoński Działalność Centralnego Rejestru Sprzeciwów w latach 1997-2008 - P. Malanowski, J. Marcinkowska Aktywność transplantacyjna wg województw - J. Czerwiński, K. Antoszkiewicz, P. Malanowski Krajowa lista pacjentów oczekujących na przeszczepienie alogeniczne i rejestr alogenicznych przeszczepień komórek krwiotwórczych - M. Dudkiewicz Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej - M. Dudkiewicz, A. Łęczycka Dobór niespokrewnionych dawców szpiku - J. Żalikowska-Hołoweńko Wyniki przeszczepiania komórek hematopoetycznych od dawcy niespokrewnionego - M. Dudkiewicz 10 priorytetowych zadań dotyczących dawstwa i przeszczepiania narządów dla krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej na lata 2009-2015 - J. Czerwiński EULID (European Living Donor) - D. Lewandowska, P. Domagała DOPKI (Improving The Knowledge and Practices In Organ Donation) - A. Krawczyk ETPOD (European Training Program on Organ Donation) - A. Woderska i inni HESPERIS Course 2008-2009 - K. Pabisiak Plan: "40 zmarłych dawców na milion mieszkańców" - plan ONT - W. Czapiewski Sprawozdanie z działalności Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej w roku 2008 - W. Rowiński, K. zieniewicz, B. Michałowicz, J. Czerwiński Podyplomowe Studia Koordynatorów Transplantacyjnych WUM - J. Czerwiński, W. Rowiński, A. Jakubowska-Winecka "Nie zabieraj narządów do Nieba - porozmawiaj o transplantacji" - 12 Piknik Naukowy Polskiego Radia - A. Pszenny Kalendarium 2008